Alan Araştırmaları

SOAR Sosyal Araştırmalar, sosyal etki değerlendirmesi, piyasa araştırmaları, siyasal araştırmalar ve diğer alan araştırmalarında uygulanabilir ve güvenilir algoritmalar hazırlayarak alan araştırmalarını yürütür. Bu çerçevede;

1. Araştırma evreninin ve örneklemin belirlenmesi,

2. Nicel ve nitel verilerin toplanması,

3. Araştırma sonuçlarının raporlanması aşamalarını titizlikle gerçekleştirmektedir.

Alan Araştırmaları