Nitel Veri Analizi

SOAR Sosyal Araştırmalar, hali hazırda araştırmanız için topladığınız nitel verilerinizin (derinlemesine görüşmeler, odak grup görüşmeleri vb.) analizini yapmaktadır. Bu analizde MAXQDA Nitel Veri Analizi programı kullanılmaktadır. Bu analizin yapılabilmesi için;

1. Çalışmanızın temel problemini,

2. Çalışmanızın varsayımlarını,

3. Çalışmanızın amaçlarını,

4. Analiz edilmesini istediğiniz nitel verilerinizi bize göndermeniz yeterlidir.


Nitel veri analizinizi yapabilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Geleceğe İlişkin Düşünceler - Kod-Alt kod-Bölümler Modeli