Raporlar

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı ile Eşit Hakları İzleme Derneği'nin birlikte yürütücüsü olduğu Ayrımcılığa Karşı projesinin "Türkiye'de Ayrımcılık Algısı ve Hak Arama Sürecinde Karşılaşılan Engeller" başlıklı rapor yayınlandı.

İndir
TOHAV

LGBTİ+'ların Açılma Öncesi ve Sonrası Ebeveynle Yaşadıkları Sorunlar Araştırması

İndir
GALADER