Nicel Veri Analizi

SOAR Sosyal Araştırmalar, hali hazırda araştırmanız için topladığınız nicel verilerinizin (yüz yüze ya da online yapılan anketler vb.) analizini yapmaktadır. Bu analizde SPSS Nicel Veri Analizi programı kullanılmaktadır. Bu analizin yapılabilmesi için;

1. Çalışmanızın temel problemini,

2. Çalışmanızın varsayımlarını,

3. Çalışmanızın amaçlarını,

4. Analiz edilmesini istediğiniz nicel verilerinizi bize göndermeniz yeterlidir.


Nicel veri analizinizi yapabilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Chi-Square